M2M leder till förändrade affärsmodeller

Enligt en artikel ” The M2M Switch – From Hindsight to Insight” så pågår en revolution inom den trådlösa M2M branschen där ett förnyat fokus på maskin-till-maskin-kommunikation från människa till människa kommunikation och där ett nytt genomförande av en ny affärsmodell som bygger på: låg genomsnittlig intäkt per enhet eller ARPU; låg bandbredd eller datahastigheter; låg till hög affärsnytta.

Dessa egenskaper skiljer sig väsentligt från den trådlösa operatörens traditionella affärsmodell. Emellertid är dock förändring i affärsmodellen inte den enda radikala förändringar. Förutom nytt fokus, omvandlar M2M företagens sätt att verka. När miljontals fjärrenheter kopplas upp tillsammans kommer förmågan att bättre förstå och kontrollera företagsverksamheten att öka. Resultatet av detta blir att den totala produktiviteten förbättras. M2M ingjuter nytt liv i business-to-business (B2B) marknaden.

När M2M utvecklas från en datainsamlare till ett system som bearbetar och levererar information förvandlas 1 och 0 från data till användbara insikter. Fokus flyttas också från hårdvara till mjukvara. Samtidigt skall det ske en sömlös integrering av M2M data till kundens affärssystem (ERP, CRM, etc.) där det krävs att data överförs tryggt och säkert. M2M är nu på väg att bli en självklar komponent i företagens kärnverksamhet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *