Rejoin utvecklar plattform för sensornätverk

En av Rejoins första kunder har beställt utveckling och systemtest av en plattform baserad på Jennic JN5148 och ZigBee Pro.JN5148 Wireless MicrocontrollerDessutom har några kundunika tillägg medfört förbättringar som förenklar vid felsökning och installation av systemet. På plattformen lägger sedan kunden sina egna applikationer för hantering av olika typer av sensorer. Varje nod kan hantera olika typer av sensorer och lagra sensorinformation under längre perioder av utebliven radiokommunikation.

Efter grundliga systemtester med ett fullskaligt system planeras en kundinstallation till augusti 2010.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *