Nystartat företag

Den 25 februari 2010 startar Rejoin Telematics sin verksamhet med säte i Örebro. Företaget grundas för att möta upp det ökade behovet av expertkunskap inom maskin till maskin kommunikation (M2M, telematik). Antalet mobilabonnemang förväntas tiofaldigas nu när olika apparater, maskiner, mätare, sensorer etc ska kopplas upp och lämna data i realtid. För varje tillämpning behöver olika parametrar justeras, gränssnitt utvecklas och system anpassas. Vill du säkerställa funktionaliteten i din kommande kommunikationslösning, kontakta Rejoin Telematics – Connection required!

Se även artikel i Elektroniktidningen.