GSM, GPRS, 3G applikationsutveckling

Rejoin Telematics är specialiserade på programutveckling av GSM/GPRS datainsamlings- och övervakning system. Vi använder oss mestadels av COTS produkter för att minska risk, korta projekttiden samt minska kostnaderna.
Vår filosofi är att de faktiska behoven och kraven från kunder styr utvecklingen att använda robust och beprövad tekniken att produkt leverans och kvalité uppfyllelse kundens krav att utveckla kostnadseffektiva lösningar, till rätt pris för rätt produkt.

Vi på Rejoin Telematics kan utveckla era unika lösningar som är tillförlitliga, kostnadseffektiv och enkel att använda.